Gustave Doré  (1832-1883),een week over een getalenteerd moederskind, 8-14 mei

De week van 8 tot en met 10 mei is de Gustave Doré-week in de Oude Kerk. Wie is Gustave Doré en waarom moet een artikel over hem het voorblad van de Vrije Ruimte sieren? En waarom een week aandacht aan hem besteden? Gustave Doré was een befaamde Franse illustrator. Dat ik hem geen kunstenaar noem, is met reden. Doré werd in zijn tijd net niet helemaal voor vol aangezien, iets wat hem zeer dwars zat. Men beschouwde hem als ‘illustrator’ niet als kunstenaar. Om toch in tel te zijn, maakte hij een aantal schilderijen die technisch best knap zijn, maar toen en nu wel als ‘wat stijvig’ werden en worden ervaren. 

Wat Doré zelf misschien niet hoog genoeg schatte, was dat hij duizenden indrukwekkende prenten maakte die de toen bekende wereldliteratuur illustreerden, die vervolgens ook nog eens wereldwijd als gravures verspreid werden. Hij maakte de afbeeldingen voor de sprookjes van Moeder de Gans, Don Quichotte, Gargantua en Pantagruel, de fabels van Jean de la Fontaine, de Divina commedia van Dante, veel ander seculier en religieus werk en natuurlijk de Bijbel.  

Nu zou de tijd de sporen van deze tekenaar langzaam hebben kunnen uitwissen, ware het niet dat veel Bijbelillustratoren na Doré zich met hun werk allemaal op zijn sterke composities hebben gebaseerd. Blijkbaar heeft Doré een toon gezet met zijn religieus werk die lang heeft doorgeklonken. Generaties mensen die de (van zijn werk afgeleide) prenten bekeken, heeft hij een beeld gegeven van de Bijbelse traditie. En daarmee hun voorstellingsvermogen aan het werk heeft gezet omtrent Bijbelverhalen. 

Beroemde filmers van begin 20e eeuw, zoals Cecil B. De Mille die Bijbelse films maakte, baseerden zich op het werk van Doré. En ook bepaalde kerkgenootschappen gebruiken de (vaak) dreigende prenten van Doré in hun folders. Ook in documentaires duiken regelmatig de afbeeldingen van Doré op. En mocht u willen weten waar u de prenten van Doré ook tegenkomt, dan is dat  in onze eigen Oude Kerk, namelijk in de Bijbel die op het spreekgestoelte ligt.  Doré’s werk en zijn religieuze visie hebben ver gedragen, zijn ook nog buitengewoon veelzijdig en tegelijkertijd herken je zijn stijl al snel. Het frappante is dat elke keer dat het werk van Doré voorbij lijkt, er weer een nieuwe tentoonstelling wordt ingericht, er weer een nieuwe catalogus wordt uitgebracht en Doré wordt ‘ontdekt’.   

Ik schreef al dat Doré in zijn tijd niet helemaal voor vol werd aangezien. Dat kwam ook omdat hij een bekend moederskind was en nooit bij haar weg ging, een dandy die contact had met de bekende fotografen en tekenaars van zijn tijd en vaak hun onderwerp was, en omdat hij zijn uitdijende taille in bedwang wilde houden met oefeningen aan zijn rekstok. Men oordeelde dat hij een vlinder was die eigenlijk niet serieus kon worden genomen en zijn werk evenmin. Maar zijn werk heeft generaties beïnvloed en verrast nog steeds. Daarom is er een Doréweek voor kinderen en volwassenen in de Oude Kerk. We hebben Naaldwijkse schoolkinderen uitgenodigd om het lichte en seculiere werk van Doré te komen bekijken woensdag 10 mei overdag en ’s avonds is er een avond voor volwassenen waarin ook het zwaardere religieuze werk om 20.00 uur aan de orde komt. In deze week treft u ook in de Oude Kerk boeken aan, allen geïllustreerd door Gustave Doré. Vandaar deze week in de Oude Kerk over een getalenteerd moederskind. Ook op de orde van dienst van de cantate kerkdienst van zondag 14 mei treft u prenten van Doré aan.

Ds. Neeltje Reijnders

Woensdag 10 mei hebben we een programma voor (school)kinderen dat bestaat uit: 

Een korte rondleiding van twee maal tien minuten door de kerk.Een presentatie van prenten van de Franse kunstenaar Gustave Doré (1832-1883). 

We doen u graag dit aanbod voor de leerlingen van groep 7 en 8. Zij maken kennis met de verrassende hoekjes en de schoonheid van de Oude Kerk. Een belangrijk gebouw in het Westland dat zij zeker moeten kennen. 

Daarnaast brengen we hen spelenderwijs in contact met het werk van Gustave Doré. De sprookjes van Moeder de  Gans, Don Quichotte, de fabels van Jean de la Fontaine, en zo is er nog meer wereldliteratuur voor kinderen die door Doré is geïllustreerd. 

Voor volwassenen zal er in de avond gelegenheid zijn kennis te maken met het meer religieuze werk van Gustave Doré.