Nieuws uit de Oude Kerk
Van ds. Neeltje Reijnders 

 

Hee, wat staan die mensen daar nou te doen?
Met diepe concentratie stonden de deelnemers van de eerste avond Bijbelen/Zin in verhalen van dit seizoen een opstelling te maken aan tafel.
Dat trof, want het jaarthema van Bijbelen/Zin in verhalen is ‘Aan tafel!’.

De tafel stond in het midden van de kring en om het thema nader in te vullen had ik een set poppetjes (en een bijpassend tafeltje!) meegenomen om de groep te vragen zelf een Laatste Avondmaalsopstelling te maken.  

Ik heb de deelnemers niet geholpen en wat er aan gesprekken ontstond was erg interessant.

Sommige poppetjes die de leerlingen voorstelden (en Jezus zelf natuurlijk) waren duidelijk herkenbaar en ook over die leerlingen en hun verschillende karakters werd doorgesproken. Daarna mocht eenieder vertellen bij wie of waar hij of zij graag zou willen zitten aan die Laatste Avondmaalstafeltafel en waar het gesprek met die figuur dan over zou gaan. Of welke vraag je aan zo iemand aan die Avondmaalstafel zou willen stellen.  

Opmerkelijk genoeg: alle deelnemers die avond hadden zo’n figuur van de zojuist gemaakte opstelling met wie een gesprek gewenst was en ook een plaats onder de tafel werd geambieerd om te horen waar iedereen over sprak bij dat Laatste Avondmaal. Er ontstond in de kring van deelnemers een prachtig gesprek.  

Alle deelnemers heb ik daarna ‘uitgedaagd’ om met die vraag die ze zouden willen stellen, dat gesprek dat ze met die figuren aan de Laatste Avondmaalstafel wilden voeren, het centrale begrip dat uit één van die fictieve ontmoetingen voortkwam, én die plaats onder tafel verder te gaan. In woord, proza en poëzie en in opdrachten om te schilderen om verder te komen met wat hen die avond bezig hield.  Echte antwoorden zullen we van die opgestelde poppetjes niet krijgen, maar een vraag die door deze activiteiten is opgekomen, is de moeite waard nader te verkennen. Het zal me benieuwen of dat er van gaat komen!  

Dit als terugblik. Wanneer we vooruit kijken zien we natuurlijk de prachtige Cantate van aanstaande zondag 2 oktober, onder leiding van de heer Alexander Prins. Een zware cantate, met een zwaar Bijbelverhaal daaraan ten grondslag, de opwekking van de jongeling van Naïn. Er zijn treffende details in de tekst te vinden. Daar gaan we mee aan het werk.   

Na de Cantatedienst is er tijdens het koffiedrinken de gelegenheid om de foto’s van de Startzondag in Westerbork te bekijken. Veel deelnemers die mee zijn gegaan op die speciale dag hebben hun foto’s ingeleverd bij Mattanja Knoppert die er een presentatie van heeft gemaakt. Daar zien we naar uit. Bent u niet mee geweest naar Westerbork en wilt u toch een indruk krijgen? Kom zondag naar de kerk en maak én de Cantatedienst mee én de fotopresentatie. Om u een overzicht te geven: er zijn foto’s van de kerkdienst in de Stefanuskerk in Westerbork, de lunch in het dorp en van de indringende rondleiding op het terrein van het Voormalig Kamp Westerbork. De gids had een treffend verhaal over de Naaldwijkse Joodse familie Van Thijn die ook in Westerbork terecht was gekomen. Er is ook een foto van de struikelstenen hier in Naaldwijk voor deze familie.  

De kerkweek van dag tot dag  

    •    Maandag 3 oktober vergadert het Moderamen in de Herberg. 

    •    Dinsdag 4 oktober vergadert de commissie BBV om 10.30 uur in de Herberg.  

    •    Woensdag 5 oktober is er om 9.30 uur de Bijbelkring in de Herberg. Twee mensen hebben aangegeven bij deze groep te willen aansluiten. 

Meer deelnemers zijn ook zeker welkom, maar dan starten we een tweede groep.  

    •    Woensdag 5 oktober is er de eerste keer Masterclass liturgie vesper om 20.00 uur in de Oude Kerk, van harte welkom (de tweede keer is woensdag 19 oktober).  

    •    Donderdag 6 oktober is er de vergadering van Protestantse Overleg Naaldwijk, ook wel PON genoemd in de Ontmoetingskerk om 20.00 uur. 

    •    Tot zaterdag 8 oktober kunt u uw kopij inleveren voor de nieuwste editie van Vrije Ruimte 

    •    Zondag 9 oktober wordt er het Heilig Avondmaal gevierd.  

Van maandag 10 oktober tot en met 16 oktober ben ik niet in de gemeente werkzaam vanwege herfstvakantie.  

Even verder vooruit  

En graag willen we u wijzen op de Reünie die zondag 30 oktober plaatsvindt.  

Zie hiervoor de website, onze Facebookpagina en de editie van deze afgelopen week van Het Hele Westland  

 Ds. Neeltje Reijnders 

Vesper Masterclass
Komende woensdag 5 oktober begint de vesper masterclass in de Oude Kerk om 20.00 uur. Wil je hierbij zijn? Meld je aan bij ds Neeltje Reijnders.

De eerste avond gaan we met een Bijbeltekst aan de slag.
Hoe lees je?
 En kun je er iets over vertellen?
Samen maken we in twee avonden een vesper, en leer je over het wat en hoe ervan.

Welkom!  


Reünie 

Het jubileumjaar 2022-2023 van de Oude Kerk is in volle hevigheid losgebarsten. Tal van activiteiten en ontmoetingen zijn er al geweest en nog veel meer staan er op het programma. Een groot evenement wordt de reünie op zondag 30 oktober. Mensen die zich verbonden voel(d)en nu èn vroeger met de Oude Kerk zijn van harte welkom op deze feestelijke dag in deze kerk. 

We beginnen met een toepasselijke kerkdienst om 10.00 uur, aansluitend is er de gelegenheid om in woord en beeld herinneringen op te halen (neem vooral foto's van vroeger mee) en rond 12.00 uur is er een lunch waarna er om m13.00 uur een ludieke afsluiting is.

Wie dan nog wil napraten, kan dat gerust doen. U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van het programma mee te maken.

We ontmoeten u graag op 30 oktober.

Als u mee wilt lunchen, wilt u zich dan opgeven bij Caroline Koenen [e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl] of via de lijst die achter in de kerk hangt.

Dit is om te weten hoeveel inkopen we moeten doen.

Van harte welkom!

Collecte

Bij de uitgang van de diensten is er een collecte.De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie.

Een toelichting voor de gezamenlijke diaconale collecte;

Wilt u (op afstand) deelnemen aan de collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Openstelling Oude Kerk

    •    Iedere woensdag van 12.00 – 16.00 uur

    •    Iedere zaterdag van 14.00 – 16.00 uur

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. (onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)


Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 10.00 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond! 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl 

scriba: Caroline Koenen, tel. 06-10541301, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 

Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, e-mail: a.vanhoeven@caiway.nl  

Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema, e-mail: w.boerema@hetnet.nl