Nieuws uit de Oude Kerk
Van ds. Neeltje Reijnders

Hoe gewoon is een open deur als het buiten mooi weer is?

Deze weekbrief staat in het teken van de kerkdienst van zondag 26 juni, deze zondag.
In deze dienst nemen de oudste kinderen van de Kinderkring afscheid en ook de oudste bezoekers van de Jeugdkerk.  

Wat er in deze dienst eveneens gebeurt, is de uitzending van collega ds. Hanneke Allewijn, collega en gemeentelid. Ds. Allewijn wordt namens onze gemeente formeel uitgezonden om pastor te worden in het justitiepastoraat, een functie die ze inmiddels al een paar maanden met erg veel plezier uitoefent. In deze schitterende kerkdienst zullen kinderen en jongeren en ds. Allewijn en ondergetekende een rol hebben. Ook zullen er liturgische elementen in deze dienst zijn, die ook in de vieringen in de gevangenis een rol spelen.  

Ds. Allewijn heeft een verzoek aan ons. Vanwege de wederkerigheid tussen onze gemeente en het justitiepastoraat, is het verzoek of wij wat speciale gaven deze zondag mee willen nemen voor de mensen in de gevangenis. Het gaat hier om kleine cadeautjes voor de bingo die niet scherp, puntig of (potentieel) gevaarlijk mogen zijn. Te denken valt aan cadeautjes van hooguit een paar euro (een beker, een pakje potloden, zo iets dergelijks).  We verzamelen deze cadeautjes in de dienst van zondag 26 juni en zo hebben de mensen in de gevangenis tijdens hun bingospel het besef dat er aan hen wordt gedacht door de gemeenteleden van de kerk van hun pastor. Dat laatste is erg belangrijk als je opgesloten bent in een omgeving waar met mooi weer geen deur open mag. 

Weekprogramma;

Dinsdag 28 juni is er de vergadering van de kerkenraad 

Donderdag 30 juni is er de gesprekgroep 30/40 in de pastorie om 20.00 uur 

Zondag 3 juli gaat ds. Reijnders voor en staan we stil bij de verschillende talenten en taken van ons allen en onze solidariteit en aanmoediging daarin. 

Dinsdag 5 juli is er de gemeenteavond, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd 

Even verder vooruit 

Woensdag 13 juli is er de eerste bijeenkomst van de Zomerochtendkring, gegeven door ondergetekende over “Bommel en Bijbel” naar aanleiding van het gelijknamige boek van Klaas Driebergen. 

In de Oude Kerk van 11.30 -12.00 uur, voor het complete overzicht van deze bijeenkomsten van de Zomerochtendkring verwijs ik u naar de Vrije Ruimte 

Ds. Neeltje Reijnders

Collecte

Bij de uitgang van de diensten is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie.

 

Commissie bijzondere diensten organiseert 'Op zoek nar de engel van hoop'.
Zondagavond 26 juni organiseert de Commissie Bijzondere Diensten een avonddienst. Hierin gaat voor dominee Piet Schelling uit Monster. Het thema is ‘Op zoek naar de engel van de hoop’. We kennen vast allemaal wel het gevoel dat we een engeltje op onze schouder hebben zitten. Of dat je op het juiste moment de juiste persoon tegenkomt. Maar misschien ben jij ook wel eens die engel geweest of kan je een engel voor iemand zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor Reflexxion uit Giessendam. Zij zingen onder leiding van Marcel van der Poel, Engelstalige gospels. Soms kan één mooi lied of alleen maar één zin, voelen als een engel op je schouder die je weer op weg helpt.
Wij verwelkomen u graag om 19.00 uur in de Oude Kerk.


Openstelling Oude Kerk

Op de volgende data is de Oude Kerk niet open i.v.m. de vakantie van de suppoost:

woensdag 15, 22 en 29 juni, daarna bent u weer van harte welkom.

    •    Iedere woensdag van 12.00 – 16.00 uur

    •    Iedere zaterdag van 14.00 – 16.00 uur

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden. Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. (onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)


Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 10.00 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond! 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant; 


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl 

scriba: Caroline Koenen, tel. 06-10541301, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl 

Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, e-mail: a.vanhoeven@caiway.nl  

Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema, e-mail: w.boerema@hetnet.nl