Nieuws uit de Oude Kerk
Van ds. Neeltje Reijnders 

In herfstkleed… 

Zondagmorgen 13 november begroeten we ds. Lagrouw uit Gouda als onze gastvoorganger.
U bent van harte welkom in de Oude Kerk en we zien uit naar uw dienst. 

 

’s Avonds is er de vesper die is voorbereid door de leden van de Bijbelkring.
Het thema van de vesper is ‘Op zoek naar hoop en vertrouwen’, een indringend thema dat meer mensen bezighoudt.
Aanvang 19:00 uur in de Oude Kerk.

Ook hiervan is de liturgie als bijlage toegevoegd bij deze mail. 

Ander kerknieuws; 

     •    Op zondagmorgen 20 november herdenken we in de kerkdienst alle mensen die het afgelopen seizoen overleden en die op wat voor wijze ook met onze kerk verbonden waren.

De nabestaanden hebben inmiddels een uitnodiging gehad voor deze dienst.
Dit jaar willen we op een andere manier onze dierbaren herdenken dan u mogelijk gewend was. 

Alle aanwezigen krijgen deze zondag de gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die gemist worden. 

Dit omdat herdenken, rouw en verdriet niemand onberoerd laat.
Waarschijnlijk komt bij iedereen herinneringen boven, een gedachte aan iemand die gemist wordt.
Daarom moeten we het deze zondag licht maken voor álle kerkgangers.  

De leden van de uitgenodigde families mogen als eerste naar voren komen en hun lichtjes aansteken.
Daarna mogen de andere kerkgangers rij voor rij naar voren komen.
Het aansteken van de lichtjes gebeurt zonder iets te zeggen en onder orgelspel. 

Zo nemen we het herdenken van de dit jaar getroffen families op in het grote gedenken van de hele gemeente.

Als alle lichtjes zijn aangestoken worden de namen van die dit jaar zijn overleden genoemd.
Niet in het duister gezegd, maar boven het samengebracht licht uitgesproken.  

Door deze nieuwe vorm kunnen we meer mensen ontvangen voor de kerkdienst, omdat nu iedereen mee kan doen.   


    •    Op zondagavond 20 november is er de vesper tussen 17:00 en 1900 uur.

Wat er precies gaat gebeuren willen we nog een beetje een verrassing houden, maar het is voor jong en oud en we gaan om 18.00 uur aan tafel in de Oude Kerk.

De rest verklap ik nog niet!

We willen u vragen een gerechtje mee te nemen genoeg voor drie mensen en het voorbereidend comité doet de rest. 


 

Even verder vooruit  

   •    Donderdag 24 november 

In gesprek met ...Chris van Dam over armoede, barmhartigheid, recht doen en de rol van de kerk. Ontmoetingskerk om 20:00 uur. 

Vanuit zijn grote maatschappelijk betrokkenheid komt Chris van Dam zijn ervaring delen over onderwerpen als armoede, barmhartigheid, recht doen en de rol die de kerk daarin kan en/of moet spelen.  Chris van Dam was 2e kamerlid voor het CDA, leidde de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en was officier van Justitie. Momenteel is hij voorzitter van het bestuur van STEK, een diaconale organisatie van de PKN in Den Haag en hij is voorzitter van het bestuur van Epafras, een stichting die – als werk van barmhartigheid – geestelijke verzorging biedt aan Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zitten. Per 1 oktober 2022 is hij rechter (in opleiding) bij de rechtbank Rotterdam.   

Het gesprek wordt geleid door Neeltje Reijnders waarbij vragen van het publiek zeer welkom zijn.   

In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande en Monster.  


     Kerst schilderen in de Oude Kerk zondag 4 december 

Zondag 4 december bent u van harte welkom om in de Oude Kerk om 11:30 uur te komen schilderen. 

In twee uur maken we allemaal een schilderij over het Kerstverhaal, iedereen over een eigen gedeelte van deze Kerstgeschiedenis. 

Deze schilderijen worden vanaf het weekend van 18/19 december tot en met zondag 8 januari in de Oude Kerk geëxposeerd.  

Daarnaast wordt er een mooie presentatie van de schilderijen gemaakt die tijdens het lezen van het Kerstverhaal op eerste Kerstdag (zondag 25 december) in de Oude Kerk wordt getoond. Mocht het Kerstverhaal voor u wat te hoog gegrepen lijken om te schilderen, dan zitten we ook te springen om ‘Kerstige’ schilderijen, bijvoorbeeld Kerstbomen, Kerstballen, spelende kinderen in de sneeuw of wie weet waagt u zich wel aan een portret van de Oude Kerk! 

(En denkt u ook eens aan het nieuwe jubileumraam dat de Oude Kerk siert als onderwerp !) 

Ook die werken kunnen hun plaats vinden in de expositie en in de presentatie.
We zijn allemaal amateurs en het samen voorbereiden op Kerst is nog net wat belangrijker dan dat er gelikte imitaties van Rembrandt zouden ontstaan.  

We kunnen nog 10 mensen ontvangen die aan dit unieke project mee willen doen, u mag zich opgeven via n.reijnders@xs4all.nl

Doet u alstublieft kleren aan die vies mogen worden en neem een oude tandenborstel mee! 

Collecte  

Bij de uitgang van de dienst is er een collecte. 

De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie.    

Wilt u (op afstand) deelnemen aan de collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:   

NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk. 
  

Openstelling Oude Kerk  

    •    Op woensdag is van 14:00 - 16:00 uur de kerk open.  

    •    Iedere zaterdag is de kerk open van 14:00 – 16:00 uur.  

De Oude Kerk is open voor bezichtiging, bezinning of om een kaarsje te branden.
Er is op deze momenten een suppoost aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. (Onder voorbehoud van verhuur of onvoorziene omstandigheden)  


Contact  

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:  

www.oudekerk-naaldwijk.nl  

 
Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!   

 
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;   

ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, e-mail: neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl   

Scriba: Caroline Koenen, tel. 06-10541301, e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl   

Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema, e-mail: w.boerema@hetnet.nl  

 

U ontvangt deze weekbrief omdat u daarvoor bent aangemeld met uw mailadres.
Mocht u geen belangstelling hebben, wilt u dat middels een antwoord op deze nieuwsbrief kenbaar maken, dan zullen we uw adres uit onze verzendlijst verwijderen.