Weekbrief van 15 januari

Nieuws uit de Oude Kerk

Sinds precies een jaar ben ik bezig met een kinderboek. Januari 2021 ben ik begonnen met schilderijen te maken voor de verhalen over Koertje. Koertje is een meisje dat met een onbevangen blik de wereld door gaat en met mensen, dieren en mythische figuren gesprekken aanknoopt en vragen stelt die verhelderend zijn voor haar gesprekspartners. Koertje heeft een nabij en vanzelfsprekend Godsbegrip dat heel veel modieuze moeite waaronder haar gesprekspartners gebukt gaan kan helpen relativeren. Een ontmoeting met haar blijkt goed te doen.

Ik heb me tot doel gesteld (misschien dus toch een goed voornemen) om in december dit jaar vijfentwintig schilderijen klaar te hebben en dan de al geschreven verhalen over Koertje te redigeren en de nieuwe teksten bij de gemaakte schilderijen te gaan schrijven. Wanneer dat klaar is heb ik een boekje dat te denken kan geven aan jong en oud. Dat is de taak die ik me naast mijn predikantschap in uw midden gesteld heb, dus mocht u mij schilderend aantreffen aan mijn woonkamertafel, dan weet u waar ik mee bezig ben.

Nu er veel duister en onzeker is, ‘ontstond’ deze week dit schilderij van Koertje.

In een ruimte met hoge wanden waaraan alleen een klein kaarsje in Koertjes handen kleur en licht geeft, zoekt ze haar weg. Herkenbaar aan haar rode petje staat ze voor verschillende wegen omhoog uit de donkere ruimte. Het lijken allemaal steile, moeilijk begaanbare trappen. Maar er is geen alternatief. Stap voor stap leidt de weg omhoog en wanneer je licht ziet, moet je afwachten. Daar kun je alleen gaandeweg op vertrouwen. Maar één klein kaarsje maakt in het duister een enorm verschil. En dat is en blijft bemoedigend. Licht voor onderweg.


En over licht gesproken. Het thema van de oecumenische viering van aanstaande zondag 16 januari in de Adrianuskerk is ‘Licht in het duister ’en misschien is die titel meer dan ooit toepasselijk. De dienst die in het teken staat van de Gebedsweek voor de Eenheid, kunt u in ieder geval volgen op www.kerkdienstgemist.nl . Ook wil ik u nu al vragen om bij die kerkdienst die morgen hetzij thuis, hetzij in de Adrianuskerk een stevig papier, een pen/potlood en een schaar bij u in de buurt te hebben. Waaróm dat is, verklappen we als voorgangers (ds. Marjan de Vries, pastoor Jaap Steenvoorden en ondergetekende) natuurlijk nu nog niet. Maar dat het nuttig en zinvol is, zult u wel merken.


Ds. Neeltje Reijnders

Komende zondag is er slechts één viering, deze is zondag 16 januari vanuit de Adrianuskerk en wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist. Via onderstaande link komt u direct uit bij de dienst van zondag:

    •    Sint Adrianuskerk - Kerkdienstgemist.nl


De Oude Kerk en de Ontmoetingskerk zijn zondag gesloten, er is ook geen vesper om 19.00 uur.


Collecte
Bij de uitgang van de diensten is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie
.


Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 9.30 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, a.vanhoeven@caiway.nl
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nl