Weekbrief van 15 oktober


Ik ben een leeuw in Brielle

Ik ben niet van dat hele schriele

Mijn gebrul klinkt over de hele straat

Zodat horen of zien je snel vergaat

Maar is het een brul van pijn

Of zou het eerder een aria zijn?

Kort gezegd: gezang of gekrijs

Wie kan daar uit wijs?

Vijf dominees bekeken mij op een stadswandeling

Nu is mijn eergevoel in het geding

Wie weet wat ik roep of zing?

Ik draag al heel lang het Brielse wapen

En sta met mijn mensengebit te gapen

Hallo, is er iemand die mij hoort?

In naam van Oranje, doe open de poort!


Stadswandeling Brielle, predikantenuitje Naaldwijkse collega’s,

september 2021
Van donderdagavond 14 oktober tot en met 19 oktober ben ik niet in de gemeente werkzaam vanwege herfstvakantie.


Zaterdag 16 oktober is er het afscheidsfeest van cantor-organist Gerard Bal.

Zondag 17 oktober is de voorganger ds Bettine Siertsema en ’s avonds wordt de vesper verzorgd door ds. Sietske van der Hoek om 19.00. uur.


Dinsdag 19 oktober wordt er in de Uniekerk in ’s Gravenzande vergaderd over het kerkblad de Vrije Ruimte om 20.00 uur

Woensdag 20 oktober vergaderen de collega’s van Naaldwijk om 13.30 uur in een nog nader te bepalen locatie.

Donderdag 21 oktober is er de vergadering van BBV om 20.00 uur in de Herberg


Zondag 24 oktober zal de kerkdienst gaan over de scheppingsverhalen in Genesis. Op onze website treft u over deze kerkdienst een filmpje “De tuin van Eden” aan als smaakmaker.

S Avonds zal ik voorgaan om 19.00 uur in de vesper, mijn eerste vesper hier in Naaldwijk.


Ds. Neeltje ReijndersKijkt u liever thuis online, dan kunt de dienst volgen via Kerkomroep. Dat kan via de volgende link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283


Collecte
Bij de uitgang van de dienst is er een collecte.
Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk.
De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie
.

Wandelend in gesprek!
Iedere donderdagmorgen is er de gelegenheid elkaar ontmoeten en al wandelend met elkaar in gesprek te gaan. We wandelen in tweetallen en het gesprek is vrij. Het tempo passen we naar behoefte aan. We starten om 9.30 vanaf de Oude Kerk. Opgeven is niet nodig. Wandelt u ook een keer mee?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke van der Meer (hannekevander-meer@hotmail.com) of bij Joke Moser (jokemoser@kpnplanet.nl)


Contact

Op de website van de Oude Kerk kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er gaande zijn:

www.oudekerk-naaldwijk.nl


Kijk zeker in deze tijden om naar anderen die alleen zijn, stuur een kaart of bel iemand even op en blijf gezond!
Wilt u zelf contact, u kunt contact opnemen met onze predikant;


ds. Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006, neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl
Contactpersoon pastoraat: Annie van Hoeven - tel. 0174-627419, a.vanhoeven@caiway.nl
Contactpersoon praktische zaken: Willem Jan Boerema - w.boerema@hetnet.nl


U ontvangt deze weekbrief omdat u daarvoor bent aangemeld met uw mailadres. Mocht u geen belangstelling hebben, wilt u dat middels een antwoord op deze nieuwsbrief kenbaar maken, dan zullen we uw adres uit onze verzendlijst verwijderen.