Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 11 van  Vrije Ruimte               5 september 2019

Gaandeweg


In de wandelgangen waren er al in de afgelopen weken al vele ontmoetingen en kleine momenten van afscheid. Korte ogenblikken waarbij als in een flits herinneringen werden opgehaald, vreugde en verdriet soms opnieuw present werden gesteld. Verwachtingen werden uitgesproken en goede wensen klonken over en weer. Met het afscheid van de Uniekerk is ook het bredere afscheid van het Westland dichterbij gekomen. Want in totaal ben ik hier 22 jaar werkzaam geweest. Eerst elf jaar in de vrijzinnige geloofsgemeenschap Concordia in Maasdijk, gecombineerd met twee vrijzinnige gemeenten in de Alblasserwaard. En vanaf 1 september 2008 als predikant van de Uniekerk in ’s-Gravenzande. Het afscheid valt precies elf jaar later.

      Hoewel de jaren een afgerond geheel vormen, laten alle opgedane ervaringen zich niet zomaar onder één noemer brengen. Ook de ontwikkelde vaardigheden, de verdere scholing en het inoefenen van spiritualiteit en professionaliteit maken onlosmakelijk deel uit van het gaan van de weg als predikant. En vanzelfsprekend wordt de weg niet alleen gegaan en mogen wij gezamenlijk allereerst gaan vanuit de ontvangen zegen aan het begin van deze weg. Iedere zondag klinken dan ook niet voor niets de bemoedigende woorden ‘Ga maar, dan ga Ik met je mee’. 
      Zo vormt iedere geloofsgemeenschap en iedere gemeente een groep mensen die samen onderweg is, die elkaar ondersteunt en bemoedigt, van elkaar leert met vallen en opstaan. De weg gaat verder en de horizon blijft. Dat perspectief is van blijvende waarde en geeft houvast als er zo nu en dan teruggeblikt wordt op de sporen die wij achter laten.
Bij de vele regels en orden die de Protestantse Kerk kent, is er bij het afscheid veel ruimte om het benoemen van de scheidende wegen tussen gemeente en predikant vorm te geven. Dat maakt het mogelijk dat iedere gemeente een afscheid organiseert dat zoveel mogelijk recht doet aan de verhoudingen die er al die jaren waren. Als het goed is, komt op zo’n moment in gecondenseerde vorm terug wat wederzijds gegeven en ontvangen is. Opnieuw niet als een afgerond geheel maar op duidende wijze en ieder voor zichzelf sprekend. 

     Toen we eind juli met een groep gemeenteleden uit ’s-Gravenzande en Naaldwijk drie dagen in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther verbleven, maakten we op de laatste dag mee dat een van de priesters zijn 60-jarig ambtsjubileum vierde. Al op de eerste dag van ons verblijf in het klooster had hij ons aangesproken en gevraagd ‘Jullie zijn er toch wel bij vrijdag? Ik heb niet veel familie meer en ja, de preek is in de maak…’. We waren bij de eucharistieviering en werden deelgenoot van zijn integere wijze van voorgaan. Er klonk een modern geloofslied dat van tevoren nog was ingestudeerd door zijn medebroeders; de veelal oudere aanwezigen zongen het moeiteloos mee. Voorin de kerk zaten enkele familieleden en achterin waren wij voor even geloofsgenoten en vormden we een groter verband in Christus.
     Vanaf deze plaats wil ik ieder met wie ik heb samengewerkt van harte danken. Het is mooi dat levenspaden elkaar gaandeweg kruisen en dat het uiteindelijke perspectief de horizon mag zijn die blijft. Dat het u allen en dat het de vrijzinnige geloofsgemeenschappen en gemeenten in het kader van het Streekverband Vrijzinnig Westland goed mag blijven gaan!Ds. Carla Schoonenberg-Lems

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan: 0174 648569.

Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl

Gedurende de zomermaanden zijn er geen vespers in de Oude Kerk.


Zondag 8 september        

10.00 uur, ds Eibert Kok, startzondag 

in de tuin van Eef en Gerrina van Zanten, 

Tuindersweg 13, Maasdijk


Zondag 15 september    

10.00 uur, geen dienst

19.00 uur, ds Marjan de Vries, Bloemenvesper, Psalm 117


Zondag 22 september

10.00 uur, ds Dick Peters, Alphen a/d Rijn, diens van Schrift en Tafel

19.00 uur, Vesper, ds Eibert Kok, Psalm 84


Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 

Zondag 8 september    

09.30 uur, ds Marjan de Vries, Aandachtszondag

Zondag 15 september    

09.30 uur, ds Marjan de Vries, Carel v.d. Meij, Eibert Kok

Zondag 22 september    

09.30 uur, ds Marjan de Vries, Doopdienst


ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 236, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot,  Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 10-sep: Mevr. M. van 't Hof - Boer NAALDWIJK 86 jaar:10-sep: Mevr. M.E. van den Ende - van Velden HOEK VAN HOLLAND 76 jaar:12-sep: Dhr. A. Landmeter NAALDWIJK 80 jaar:22-sep: Dhr. L.P. Zwaanswijk  NAALDWIJK 93 jaar:23-sep: Dhr. J.P. Valstar Sr. NAALDWIJK 81 jaar:29-sep: Mevr. C. Molenaar - van der Ende  NAALDWIJK 89 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Naaldwijk.

Nieuw ingekomen leden

Dhr. en Mevr. Muilwijk – Post

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE DIACONIE

Pastorie

Vanaf eind februari jl. heeft de pastorie aan de Anjerlaan te koop gestaan. Het is verheugend u te melden dat deze is verkocht. Op 15 augustus jl. is de verkoopakte gepasseerd bij de notaris. Daarmee is een eind gekomen dat Anjerlaan 85 als pastorie door de Oude Kerk word gebruikt.

In 1981 is deze woning gekocht door de Diaconie en er hebben drie predikanten in gewoond, dr. De Vos, ds. Saraber en als laatste ds. Smit. Zoals eerder overeengekomen zal het college van Kerkrentmeesters in overleg met de nieuwe predikant op zoek gaan, indien gewenst, naar een geschikte woning. De Diaconie heeft zich verplicht om te helpen met de financiering van deze woning.

Dirk Beijer


GIFTEN

Via Annie van Hoeven is een gift van € 300,00 ontvangen voor het werk van de Diaconie.

Wij willen de gulle gever hiervoor hartelijk danken.

Namens de Diaconie, Dirk Beijer 


Voor het restauratiefonds uit de bussen in de kerk € 84,04.

Hartelijk dank voor deze gift.


OUDE KERK KLASSIEK

Ook in het nieuwe seizoen organiseert de Stichting Vrienden van de Oude Kerk in samenwerking met de Naald en Westland Cultuurweb een reeks toegankelijke, klassieke concerten onder de noemer 'Oude Kerk Klassiek'.


Het 1ste concert is op zondag 22 september

Westland Saxofoon Orkest en het kerkorgel
Tijdens dit concert van het Westland Saxofoon Orkest en het kerkorgel, o.l.v. Erik-Jan de With, zijn solistenLars Niederstrasser, Jim Brinkman en John Helliwell te gast met muziek vanBach, Shostakovich en Bernstein.

Locatie: Oude Kerk Wilhelminaplein Naaldwijk

Aanvang: 15.00 uur

Kaarten à €12,50 inclusief consumptie zijn verkrijgbaar via www.westlandtheater.nl/

tel.0174-636900 of aan de balie van de Naald.


Verder zijn dit seizoen te gast o.a.:

– 27 oktober: Camerata RCO

– 24 november: Het Zuid Hollands Symfonieorkest

– 26 januari: Camerata Terra Reno

– 23 februari: Concertpianist Erwin Rommert Weerstra & Friends

CURIASAMARKT OUDE KERK

Over een paar weken is het weer zover... de 41e Curiosamarkt in onze mooie Oude Kerk. Vrijdag 27 september zijn we open van 15.00 tot 21.00 uur (even dicht tussen 18.00 en 19.00 uur) en zaterdag 28 september van 11.00 – 16.00 uur. Een indrukwekkende verzameling is reeds vergaard: snuisterijen, meubels, vintage, elektronica, serviesgoed, boeken, platen, speelgoed, kleding, schilderijen en meer! De vrijwilligers staan te popelen om al deze gebruikte maar prima artikelen uit te stallen en aan u aan te bieden voor een zacht prijsje. Verder kunt u enveloppen trekken in de immer populaire bakkersstand én voor 1 cent meedingen naar de volledig verzorgde BBQ voor de hele familie. De opbrengst van het Curiosa-weekend komt volledig ten goede aan de instandhouding van het kerkgebouw. Niet vergeten: zaterdag 28 september om 15.30 uur is de trekking van de Grote Verloting door de notaris. Heeft u nog geen loten? Dan kunt u uiteraard één van de commissieleden benaderen. De loten worden volgende week ook verkocht tijdens de Zomerbloemententoonstelling in de Oude Kerk van 12 t/m 15 september.


Aangezien de feestelijke opening vorig (jubileum)jaar zo geslaagd was, willen we wederom iedereen uitnodigen die in het verleden zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de Bazar/Curiosamarkt om bij de opening aanwezig te zijn. De opening vindt plaats op vrijdag 27 september aanstaande van 14.30 - 15.00 uur.

Graag tot ziens op de Curiosamarkt!

Commissie Curiosamarkt    

(Deo, Wout, Jolijn, Erik, Willem, 

Arie, Esther, Mattanja, Marlies)


NIEUW SEIZOEN BEZINNING-BELEVING-VERDIEPING

De taakgroep BBV is trots op het programma voor het nieuwe seizoen. De kracht van kwetsbaarheid’ is het leidende thema voor dit seizoen. Durf in de samenleving en in de kerk kwetsbaarheid onder ogen te zien en ontdek welke kracht daarin schuil gaat. Het programma is veelzijdiger, uitdagender en gericht op meer leeftijdsgroepen. Echt voor ieder wat wils!

Speciale aandacht verdienen de gezamenlijke activiteiten met de protestantse gemeenten van ’s-Gravenzande en Monster. De avonden met Stefan Paas, Tim van Wijngaarde en Dirk de Wachter zullen een breder publiek trekken.

Ook vertrouwde programma-onderdelen komen weer terug. In de leerhuisavonden in de Oude Kerk staan wonderen centraal, maar er is ook, op verzoek, een avond over het uiteengroeien van de joden en de christenen in de eerste eeuw. Elke laatste maandag van de maand gaan we onder leiding van een van onze predikanten bijbelen. Dit seizoen sluiten we aan bij het thema ‘de kracht van kwetsbaarheid’ en zijn Bijbelgedeeltes gekozen die in het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort een rol spelen.

Niet onvermeld mag blijven dat er verschillende gespreksgroepen zijn, waarbij u van harte welkom bent. De nieuwste groep is speciaal voor mensen van 40-60 jaar en heet Talk Talk. 

Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze mooie folder die bij dit nummer van Een verspreid zal worden. We hopen dat u de data direct in uw agenda zet! Natuurlijk zullen ook alle activiteiten zijn terug te vinden op de website www.pkn-naaldwijk.nl


Op donderdag 26 september om 20.00 uur komt Stefan Paas in de Hoeksteen in Monster. Stefan Paas is theoloog des vaderlands, hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen. We gaan deze avond in op vragen rond missionair kerkzijn in deze tijd.  Wat betekent het om kerk te zijn, missionair kerk nog wel, in een samenleving waar maar weinig mensen geïnteresseerd zijn in geloof? Kan dat, vrolijk en moedig geloven en kerk-zijn als je niet veel verwachtingen hoeft te hebben van kerkgroei of grote invloed op de samenleving? Natuurlijk kan dat! In een interview met Visie, het programmablad van de EO zegt Stefan Paas: “Ik ben een mens die van discussiëren houdt. Ik vind het leuk om – deels – dwarse opinies te hebben. Als de meerderheid iets vindt, heb ik altijd de neiging daar vragen bij te stellen. Dat hoort ook bij mijn missionaire hart, denk ik. Ik ben iemand die anderen graag overtuigt, maar ook nieuwsgierig: ik wil graag van anderen leren. Het samen nadenken over allerlei vragen vind ik uitermate boeiend.”

Op maandag 30 september om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk is de eerst avond Bijbelen. Carel van de Meij is de gespreksleider en Wijsheid in Spreuken is het onderwerp. 


We hopen uw nieuwsgierigheid geprikkeld te hebben! Graag tot ziens.

Namens Bezinning-Beleving-Verdieping,

Rianne de Zeeuw-Oprel