Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 9 van  Vrije Ruimte                      4 juli 2019 

KERK EN OUDEREN

​

We kunnen er niet omheen dat de gemiddelde leeftijd in veel geloofsgemeenschappen langzaam maar zeker steeds verder omhoog kruipt en dat grijze en kale hoofden in de diensten op zondagmorgen overheersen. Een beeld dat trouwens ook voor de hele maatschappij geldt. De helft van de Nederlandse huishoudens bestaat uit mensen van 50 jaar en ouder en in de toekomst zal dat alleen nog maar toenemen. Met het klimmen der jaren nemen de levensvragen van mensen vaak toe alsmede de behoefte daarover allereerst met generatiegenoten te praten maar zeker ook wel met jongeren. In de laatste bijeenkomst van het seizoen van de gesprekskring in Honselersdijk had iedereen gedichten meegenomen die hem of haar aanspraken. Opvallend was dat het in veel gedichten over ouder worden ging. Over de ongemakken die het ouder worden met zich meebrengen maar ook over de waarden van het oud zijn.

Ouderen krijgen regelmatig met afscheid nemen en rouwverwerking te maken. Behalve van dierbare naaste familieleden ook van vrienden en kennissen, veelal generatiegenoten. De vraag is of de ouderen op die genoemde gebieden ook iets van de kerk verwachten. Ik geloof dat er behoefte bestaat om over levens- en geloofsvragen, verdriet, rouw, ongeneeslijke ziekte en het aanvaarden dat het leven eindig is te kunnen praten. Dat kan uiteraard met de pastor maar ook met mede gemeenteleden..

In welk gezelschap er over oud worden of oud zijn zal worden gesproken, altijd zal aan de orde komen hoe de samenleving aankijkt tegen het leven van elke dag van de oudere mens. Van wat ‘de senioren’ wordt genoemd, wat beter klinkt dan ‘bejaarden’. Alhoewel ik persoonlijk vind dat het beeld van ouderen gelukkig langzaam in positieve zin wordt bijgesteld is er nog altijd sprake van dat ‘oud’ vaak synoniem staat voor ‘uit’. ‘Ouderen kunnen niet meer meekomen, ze kosten veel, ze klagen altijd’ en nog meer van dergelijke (voor)oordelen. Alleen de commercie toont een ander beeld door ouderen voor te houden dat ze vitaal en gezond kunnen blijven en volop in de maatschappij mee kunnen doen mits ze maar hun producten gaan gebruiken. Want dan kan men blijven genieten van het leven. Maar om van het leven te genieten, wat ieder er ook individueel onder verstaat, zal niet eenvoudig zijn, als er van een krappe beurs sprake is. Ik lees dat uit onderzoek is gebleken dat rondkomen van alleen AOW steeds moeilijker wordt. Het beeld dat ouderen wat te besteden hebben klopt lang niet altijd met de werkelijkheid. 

Terug naar de vraag of de senioren iets van de kerk mogen verwachten als het gaat om vragen of problemen die een relatie met die derde levensfase hebben. Het voor de hand liggende antwoord is ja. Maar wie gaat daar dan bij over tot actie? Veel leden van kerkenraden, besturen en de daarbij horende vrijwilligers zijn niet zelden boven de 65 en behoren dus vaak ruimschoots zelf tot de senioren. 

Echter, ieder gemeentelid, jong of oud, kan in principe iets doen. Voor een resultaat zijn een paar voorwaarden belangrijk zoals bijvoorbeeld ontmoeting scheppen, goed kunnen luisteren en verbondenheid. Verbondenheid is belangrijk omdat dit ongeacht de leeftijd gedeeld kan worden. En het hebben van vertrouwen in God en elkaar. En laat ons bijvoorbeeld niet vergeten dat onkruid wieden bij de oude buren ook een vorm van pastoraat is. Als we kans zien elkaar te ontmoeten op een wijze waarop we onze levensvragen en verhalen kwijt kunnen valt er in het strijklicht van het leven nog veel te ontdekken. Hierbij is nog altijd een mooie taak weggelegd voor de kerken ook al, of misschien juist, als de kaartenbak louter vijfenzestig plussers telt! 

​

Ds. Dick Peters 

​

​

​

​

​

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29040029.

Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl.

Gedurende de zomermaanden zijn er geen vespers in de Oude Kerk.

​

Zondag 7 juli (geen dienst in de Oude Kerk)        

10.00 uur, Streekdienst, VVP Achter de Bergen, Honselersdijk, ds Dick Peters

​

Zondag 14 juli    

10.00 uur, ds Hans Meijer uit ´s- Gravenzande 

​

Zondag 21 juli    

10.00 uur, ds. Iman Padmos uit de Kaag.

 

Zondag 28 juli (geen dienst in de Oude Kerk)    

09.30 uur, dienst in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan, Naaldwijk, ds Marjan de Vries

​

Zondag 4 aug (geen dienst in de Oude Kerk)    

09.30 uur, dienst in de Uniekerk, ’s-Gravenzande, ds Carla Schoonenberg

​

Zondag 11 aug (geen dienst in de Oude Kerk)

09.30 uur, dienst in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan, Naaldwijk, ds Carel v.d. Meij

10.00 uur, VVP achter de Bergen, Honselersdijk, ds Dick Peters

​

Zondag 18 augustus

10.00 uur, ds. Pieter Korbee uit Leiden

​

Kerkdiensten Ontmoetingskerk 

Zondag 7 juli    

09.30 uur, ds Marjan de Vries

09.30 uur, ds Eibert Kok, Atrium

Zondag 14 juli    

09.30, ds Eibert Kok 

Zondag 21 juli    

09.30, ds Marjan de Vries

Zondag 28 juli 

09.30 uur, ds Marjan de Vries 

Zondag 4 aug 

09.30 uur, ds Carel v.d. Meij

Zondag 11 aug

09.30 uur, ds Carel v.d. Meij

Zondag 18 augustus

09.30 uur, ds Eibert Kok

​

​

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 236, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot,  Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net

​

BIJ DE KERKDIENSTEN

Bij de dienst van 14 juli a.s. (aanvang 10.00 uur) waarin ds. Hans Meijer uit ‘s-Gravenzande voorgaat en zijn vrouw Mieneke Meijer het orgel bespeelt, is er na de dienst en het koffiedrinken een klein concertje in het schip van de kerk door Mieneke Meijer piano/kistorgel en haar dochter op de dwarsfluit.

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

​

In memoriam

Op 28 mei 2019 is overleden op 82-jarige leeftijd de heer Lambertus Arie Rolff. Hij groeide op in Naaldwijk als jongste zoon in een groot gezin met vijftien kinderen. Dat paste bij hem: soms werd hij verwend en soms was hij juist de verbindende factor. Rondom de zorg voor zijn ouders, die hij tot het einde toe begeleid heeft. En rondom zijn zussen die hij graag ’s avonds zijn zelfverzonnen verhaaltjes vertelde. Het gezin van vroeger was betrokken bij de Oude Kerk: de kinderen werden er gedoopt, vierden het kinderkerstfeest en nog altijd bezocht Bertus de kerstmaaltijd. Hij heeft gewerkt als purser op de SS Rotterdam; en na deze tijd bij zijn broer in de smederij en in zijn eigen tuin aan de Hoge Geest. Doordat daar later nieuwbouwprojecten werden gerealiseerd, heeft hij de radijs en de pepers noodgedwongen opgegeven. Hij begon zijn winkel Australian Birds, eerst nog aan de Hoge Geest en later in zijn ouderlijk huis aan het Bessenlaantje. Hij verkocht er tropische vogels en papagaaien en is lang lid geweest van de Westlandse Vogelvereniging. In 2011 ontving hij een erepenning van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Hij is altijd vrijgezel gebleven maar op verschillende manieren verbonden gebleven met anderen. Zo ook met de mensen die dicht om hem heen stonden en hem vrijwel dagelijks tot steun waren. Ook in de korte periode van ziekte en ziekenhuisopname aan het einde van zijn leven.

Tijdens de afscheidsdienst op 4 juni in de aula van het Rijswijkse Eikelenburg klonk er passende muziek, lazen we woorden over het gedragen zijn. Want zoals mensen elkaar dragen, zo draagt de Eeuwige mensen als op adelaarsvleugels verder. Hij ondervangt ze wanneer het leven daarom vraagt. Het ging daarnaast over de zorgeloze vogels en het belang van bijbelse zorgeloosheid. We droegen hem over aan de Eeuwige vanuit het vertrouwen dat God niet loslaat wat Hij in mensen begonnen is.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

​

UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).

​

Verjaardagen

Op 12-jul: Mevr. L.B. Bestebreur - Voois Naaldwijk 80 jaar:15-jul: Mevr. L.C. Verheij - van der Linden  Naaldwijk 83 jaar:21-jul: Dhr. A. de Vos Naaldwijk 90 jaar:27-jul: Mevr. A.M. Walma - Pot Naaldwijk 91 jaar: 27-jul: Mevr. L.C. Hoogendoorn - de Liefde  Naaldwijk 79 jaar:28-jul: Mevr. C.J. de Hoog - van Gog  Naaldwijk 85 jaar:30-jul: Mevr. P.W. van der Starre - Boksman  Naaldwijk 77 jaar: 1-aug: Mevr. J.C. van Vliet - Zwartveld  Naaldwijk 76 jaar:4-aug: Dhr. T. Berkman   Naadwijk 80 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

Huwelijksjubileum

Op 9 juli zijn Dhr. en Mevr. Stam – Merkestein  Naaldwijk 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

Nieuw ingekomen leden

Dhr. C.L. van der Houwen;

Mevr. N. Boon.

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

Geboren

Op 4 juni j.l. is Dalí Lela Mari van Rossem in Delft geboren, dochter van de trotse ouders Maila van den Heuvel en Ton van Rossem. Het gezin maakt het goed.

​

​

VAN DE KERKENRAAD

Diensten tijdens de zomer

Zoals we tijdens de gemeenteavond al hebben aangekondigd is het niet gelukt om voor alle diensten in de zomer een predikant te vinden. Het is voor Henk de Bruin al een hele klus om alle overige zondagen in te kunnen vullen, zeker omdat er gedurende het jaar ook nog weleens een afzegging of ziekmelding komt die dan weer ingevuld moet worden. Dank voor al dat werk!

Voor de drie zondagen dat wij geen voorganger hebben heeft de kerkenraad, na het afwegen van enkele andere mogelijkheden, moeten besluiten om de kerk gesloten te houden. Wel hebben we op alledrie deze zondagen een gezamenlijke dienst waarin wij meedraaien met één van de buurgemeenten. De details daarvan vindt u onder Kerkdiensten van deze Vrije Ruimte; let u ook op de aangepaste aanvangstijden?

Op zondag 11 augustus viert de VVP in Honselersdijk haar jubileum, uiteraard bent u daar ook van harte welkom!

Wilt u naar één van de diensten in Honselersdijk of ’s-Gravenzande maar beschikt u zelf niet over vervoer? Indien nodig kunt u een van de kerkenraadsleden aanspreken, dan zoeken we graag met u mee zodat iedereen deze diensten kan bezoeken!

​

Startzondag

Het is nog heel ver weg, maar op zondag 8 september zullen wij weer onze startzondag beleven. Een commissie is bezig hiervoor een programma op te zetten, en het plan is om binnen het Westland te blijven, maar wel op pad te gaan. We hopen weer op een leuke opkomst om samen een gezellige dag te beleven, waarbij ook voor de jeugd weer een leuk programma wordt bedacht. Zet u deze datum alvast in uw agenda?

​

Website

Kijkt u weleens op de website van onze Gemeente? Die wordt bijgehouden door één van de vele vrijwilligers die dit werk vaak onzichtbaar doen. De website wordt bijgehouden door Roelof Haaring, waarvoor dank!

​

Namens de Kerkenraad wens ik u allen een goede zomer. Of u deze nu thuis beleeft of het verderop zoekt, we wensen u allen plezierige weken, hopelijk met mooi weer en in goede gezondheid.

Erik Knoppert

​

GIFTEN

Voor het college van Kerkrentmeesters via mevr. A. van Hoeven € 10,00 en € 200,00 ontvangen.

Hartelijk dank voor deze giften.

​

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Samen liedjes van vroeger zingen, met gitaar, piano en fluit.

Woensdag 21 juli, 10.30-12.00 uur

Oude Kerk Naaldwijk

​

Zomerkring

Ook deze zomer zijn weer vier ochtenden in de Oude Kerk (aan het Wilhelminaplein) in Naaldwijk georganiseerd. Niet iedereen is op vakantie, dus in de kerk gaan we gewoon door. We beginnen steeds om 10.30 uur en sluiten om 12.00 uur af. Iedereen is van harte welkom. 

​

Woensdag 10 juli, Semana Santa

De Semana Santa, de week voor Pasen, wordt in Spanje gevierd met een week lang processies gevuld met wierook, melancholische muziek, trommels en bellen. Dit jaar was ik in de gelegenheid om de Semana Santa in Andalusië mee te maken. Verschillende processies hebben we gezien, we hebben met gidsen een kijkje achter de schermen kunnen nemen, zijn op bezoek geweest bij ‘broederschappen’, verenigingen die de zorg dragen voor de prachtig versierde ‘tronos’, de ‘praalwagens’ – je kunt het eigenlijk geen wagens noemen, want ze worden op de schouders gedragen. Een bijzondere mengeling van Bijbelverhalen, religie en cultuur. Graag neem ik u mee op reis naar de Semana Santa in Andalusië. 

Eibert Kok

​

Woensdag 24 juli, Geloofsgetuigen

In ons (nieuwe) liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, is een sectie opgenomen met de titel ‘geloofsgetuigen’. Natuurlijk vindt Maria daar een plek en Franciscus van Assisi, maar ook de Heilige Nicolaas en Sint Maarten. Deze ochtend zullen we op onderzoek gaan naar deze geloofsgetuigen. Zo zullen we één of meerdere van hen wat beter leren kennen. Ik ontmoet u graag op 24 juli!

Marjan de Vries

​

Woensdag 7 augustus, de Bijbel op gevelstenen, postzegels en koekplanken.

Deze ochtend gaan we kijken hoe de Bijbel de afgelopen vijfhonderd jaar invloed heeft gehad op het dagelijkse leven in ons land. Dat is niet alleen het geval in woord, maar ook in beeld: gevelstenen, uithangborden, straatnamen, postzegels, wandtegels en koekplanken – te veel om op te noemen. We gaan er naar kijken en ongetwijfeld ook over van gedachten wisselen. 

Carel v.d. Meij

​

CURIOSAMARKT OUDE KERK

Zoals u eerder al heeft kunnen lezen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de komende Curiosamarkt op vrijdag 27 en zaterdag 28 september. De commissie bestaat uit Deo Wiskerke, Wout de Bloois, Jolijn v.d. Ende, Willem Nowee, Erik Knoppert, Arie van Spronsen en Marlies Zwemstra. Leuk nieuws: twee enthousiaste dames willen zich bij de club aansluiten: Mattanja Valk en Esther de Bloois. Natuurlijk draaien zij eerst een seizoen rustig mee om te ervaren hoe het bevalt. Voor wie in afwachting is van de loten: deze liggen bij de drukker en worden binnenkort weer verspreid!

Commissie Curiosamarkt

​

KINDERKRING

Voor wie een computer tot zijn beschikking heeft... Hebt u recent nog het fotoalbum bekeken op de website van de Oude Kerk? Er zijn foto’s geplaatst van de kinderen van de Kinderkring tijdens Palmpasen en Pasen, de moeite waard! www.oudekerk-naaldwijk.nl.

De leiding 

​

ZONNIG 22 JUNI……..KERK OPEN!!!!

Toen ik tegen 14 uur de deur opende, het licht had aangedaan en de muziek had gestart, keek ik naar buiten…….naar volle terrassen. Zou de open deur nog mensen trekken?? Ja, en wel binnen 5 minuten na opening. Twee heren kwamen binnen die bleken uit Den Haag te komen en die vroegen direct: “Is hier een kistorgel?” Ik draaide me half om en wees in de Kerk. De man zei: “een echte Breetvelt”, mag ik daar op spelen? Ik overdacht de vraag even en kwam tot de conclusie dat ik dat maar niet moest toestaan. Het orgel werd intensief bekeken en de man toonde foto’s van zijn eigen kistorgel in een groene kleur. Hij was duidelijk een kenner. Toen het over orgels ging wees ik naar ons grote orgel en de plaketten met de namen van de generaties organisten die er waren en noemde Gerard Bal als onze vast organist. De heren hadden zijn naam weel eens horen vallen. Ik suggereerde dat zij maar een mailtje naar hem moesten sturen om meer te weten en te vragen of hij erop mocht spelen. Tevreden verlieten zij na een rondgang de Kerk na nog een donatie in de bus bij de deur te hebben gedaan. Later kwam er een gezin met een klein kind de Kerk in. Direct werd de vraag gesteld “mogen wij kaarsjes aansteken”. De middenkaars had ik al voor de opening aangestoken, dus dat kon allemaal. In stilte werden 2 kaarsen aangestoken. Duidelijk was dat er een echte reden was dit zo te doen. Later bleek mevrouw belangstelling voor boeken te hebben. Ze nam 2 boeken mee en deed 5 euro in de bus. Toen werd het stil, buiten het feit dat er een jongen van een jaar of 10 binnenkwam die vroeg of hij de toren mocht beklimmen. Ik gaf hem die kans maar niet. Tegen vieren toen ik net het licht wilde uitdoen kwam er een mevrouw die zei alleen maar even een blik in de Kerk te willen werpen….ze ging weer. Al met al een aardige middag, de mensen zaten nog steeds op de volle terrassen.

Uw suppoost

​