Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 7 van  Vrije Ruimte                     16 mei 2019

Ik zal niet geloven

​

Bij het opruimen van het ouderlijk huis vond ik allerlei oude foto’s, krantenknipsels, rouw- en ansichtkaarten. Soms is het niet duidelijk waarom iets precies werd uitgeknipt en bewaard. En jammer genoeg kan je het ook niet meer aan iemand vragen. Maar bij dit ooit gekopieerde en zorgvuldig bewaarde gedicht is een eventuele toelichting helemaal niet nodig. Hoewel het in 1986 stond in Tijd & Taak, een religieus-socialistisch tijdschrift dat tussen 1932 en 1996 verscheen, zijn voor mij de toon en de strekking actueel. En er was iemand in mijn ouderlijk huis die erdoor gegrepen werd. Dat maakt het voor mij extra waardevol.

Willem-Jan Boerema

​

​

​

​

​

Ik zal niet geloven

In het recht van de sterkste

In de taal van de wapens

In de macht van de machtigen.

Maar ik wil geloven

In het recht van de méns

In de open hand

In de macht der geweldloosheid.

​

Ik zal niet geloven

In ras of rijkdom

In voorrecht

In de gevestigde orde.

Maar ik wil geloven

Dat alle mensen mensen zijn

Dat de orde van de macht en het onrecht

Wanorde is.

​

Ik zal niet geloven

Dat ik niets te maken heb

Met wat ver van hier gebeurt.

Maar ik wil geloven

Dat de hele wereld mijn huis is

En het veld dat ik bezaai,

Dat allen oogsten van wat allen gezaaid hebben.

​

Ik zal niet geloven

Dat ik verdrukking dáár kan bestrijden

Als ik onrecht híer laat bestaan.

Maar ik wil geloven 

Dat recht één is hier en daar

Dat ik niet vrij ben

                                   Zolang er nog één mens slaaf is.

​

​

Ik zal niet geloven

Dat oorlog en honger onvermijdelijk zijn

En de verte onbereikbaar.

Maar ik wil geloven

In de kleine daad

In de schijnbaar machteloze liefde

In de vrede op aarde.

​

​

Ik zal niet geloven

Dat alle moeite vergeefs is.

Ik zal niet geloven

Dat de droom van mensheid 

een droom zal blijven

Dat de dood het einde zal zijn.

​

​

Maar ik durf geloven

Altijd en ondanks alles

In de nieuwe mens.

Ik durf geloven

In Gods eigen droom:

Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,

Waar gerechtigheid zal wonen.

​

Frans Cromphout (1924-2003)

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl

​

Zondag 19 mei

10.00 uur, Bachcantate 188: “Ich habe meine Zuversicht”, ds Marjan de Vries, Kinderkring    

19.00 uur, Vesperplus, Telemanncantate: “Ew’ge Quelle, Milder Strom”, ds Marjan de Vries, Psalm 98

​

Zondag 26 mei    

10.00 uur, dhr. T.C. Kraan, Utrecht    

19.00 uur, zie Ontmoetingskerk 

​

Zondag 2 juni

10.00 uur, ds Eduard v.d. Kaay, Amsterdam, Kinderkring 

19.00 uur, Vesper, Psalm 27, Joop van Rossem

​

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 

Zondag 19 mei

09.30 uur, ds Carel v.d. Meij, doopviering

Zondag 26 mei    

09.30 uur, ds J. van Westenbrugge, Hoek van Holland

19.00 uur Taizévesper in de Oude Kerk, ds Eibert Kok

Zondag 2 juni    

09.30 uur, ds Carel v.d. Meij, Rode Loper; Anders? Samen!

09.30 uur, ds Eibert Kok, Heilig Avondmaal, Atrium

​

​

​

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06 30338029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 236, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot,  Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

​

​

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net

​

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met

Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 06 30338029 of a.vanhoeven@caiway.nl.

​

Verjaardagen

Op 22-mei: Dhr. P.P. Poot Van der Doortogestraat 8 2671BR NAALDWIJK 79 jaar:

22-mei: Dhr. M.J. Varekamp Opstalweg 5 A 2671LW NAALDWIJK 77 jaar:

25-mei: Mevr. C.P. Boekestein - Middelburg Sint Martinusstraat 199 2671GK NAALDWIJK 90 jaar:

26-mei: Dhr. F. Steenks Secretaris Verhoeffweg 5 /18 2671HT NAALDWIJK 92 jaar:

30-mei: Mevr. C.P. Bouwhuizen - Lalleman    88 jaar: 

3-jun: Dhr. C. Verheij Goudenregen 9 2671PG NAALDWIJK 82 jaar:

10-jun: Dhr. B.H.J. Wassink Heilige Geest Hofje 3 2671HE NAALDWIJK 79 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

Nieuw ingekomen leden

Dhr. P.M. de Leeuw

Dhr. en mevr. Koene – Stoof

Van harte welkom namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

​

BIJZONDERE KERKMUZIEK IN OUDE KERK NAALDWIJK

Zondag 19 mei a.s. is een bijzondere zondag in het kerkelijk jaar. Die zondag heeft een opvallende en mooie naam, namelijk zondag CANTATE (= zingt). In de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk zijn zowel de dienst op zondagmorgen 10.00 uur als de VesperPlus om 19.00 uur in het teken van bijzondere cantates. Beide zijn cantates uit de 18e eeuw, de baroktijd: ’s-morgens een cantate van J.S. Bach en ’s-avonds een cantate van G. Ph. Telemann.

’s-Morgens:

Zondagmorgen 10.00 uur zal cantate 188 “Ich habe meine Zuversicht” van J.S. Bach worden uitgevoerd door vier solisten, de Cantorij van de Oude Kerk, het West-Nederlands Bach Orkest met als concertmeester Arno Bons, en de orgelsolist Alexander Prins. De algehele muzikale leiding is in handen van Gerard Bal. Voorganger in deze cantatedienst is ds. Marjan de Vries. De strekking van deze cantate is geloofszekerheid en vertrouwen op God. Het is een cantate vol muzikale afwisseling en virtuoos orgelspel door Alexander Prins.

​

​

’s-Avonds:

Zondagavond 19.00 uur zal de cantate “Ew’ge Quelle, milder Strom” van G. Ph. Telemann klinken. De uitvoerenden zijn: Marijke Verbree (mezzo-sopraan), Lia Bal, (dwarsfluit) en Gerard Bal (orgel). Deze cantate verwijst naar een gedeelte van de brief van Jacobus, waarin wordt benadrukt dat al het goede van Boven komt. Ofwel de milde stroom die we in ons leven mogen ontvangen, ontspringt uit de Eeuwige Bron. Voorganger in deze VesperPlus is eveneens ds. Marjan de Vries.

U wordt voor deze diensten van harte uitgenodigd. De toegang is uiteraard gratis. Ten zeerste aanbevolen.

​

AFSLUITING VAN EEN SEIZOEN BIJBELEN

Op de laatste maandag van de maand mei staat de afsluitingsavond van het seizoen Bijbelen gepland. Dit keer is het niet een van de dominees die het Bijbelgedeelte uitkiest, maar mogen de deelnemers Bijbelgedeeltes aanreiken. We vragen elke deelnemer van tevoren een Bijbelgedeelte uit te kiezen waar hij of zij iets mee heeft. Dat mag een stuk Bijbeltekst zijn, maar dat mag ook een verwerking van een Bijbeltekst of Bijbelverhaal zijn. Denk aan een gedicht, een lied, een muziekstuk, een theaterstuk, een schilderij, een afbeelding. Het mag van alles zijn. Maar wel zo dat je in een korte tijd daarover iets kunt vertellen of daarvan iets kunt laten zien of horen. Maak het niet te ingewikkeld. Waardevolle gedachten met elkaar delen is belangrijker dan een mooie presentatie. Kortom, kies een Bijbeltekst uit of een verwerking daarvan die voor jou waardevol is en waarover je graag jouw gedachten wilt delen met de andere deelnemers.

We kunnen deze avond gebruik maken van het grote tv-scherm. Daarop kunnen we teksten projecteren, afbeeldingen laten zien of eventueel een videofragment afspelen. Wil je gebruik maken van het tv-scherm, dan moet je je bijdrage van tevoren toesturen zodat die in de presentatie verwerkt kan worden. Graag uiterlijk donderdag 23 mei opsturen naar kok@pkn-naaldwijk.nl. Maar wil je gewoon van papier je bijdrage voorlezen, dan kan dat natuurlijk ook. Die hoef je niet van tevoren te sturen. We inventariseren aan het begin van de avond hoeveel bijdragen we hebben en dan weten we ook hoeveel tijd we ongeveer hebben per bijdrage.

We hopen zo met elkaar een mooie, creatieve en inspirerende afsluiting te hebben van het eerste seizoen Bijbelen. Wees welkom op maandagavond 27 mei om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk!

Eibert Kok

​

​

​

​

OPBRENGST VASTENMAALTIJDEN

Rectificatie

Rectificatie omtrent de bestemming van de opbrengst van de collecte van de vastenmaaltijden. Het inmiddels overhandigde bedrag van € 295,- is dit jaar bestemd voor het Vluchtelingenwerk in het Westland en niet voor de voedselbank! Met veel dank hiervoor getuige de volgende reactie van het Vluchtelingenwerk met een brief en foto:

​

Bedankbrief

Naaldwijk, 26 april 2019

Geachte dames en heren,

Namens VluchtelingenWerk in Westland wil ik u bedanken voor uw schenking uit de opbrengst van de collecte tijdens de Vastenmaaltijden die u recent organiseerde.

Zoals u misschien weet verzamelt VluchtelingenWerk gebruikte fietsen. De fietsen worden nagekeken en ter beschikking gesteld aan vluchtelingen die in het Westland zijn komen wonen. Met deze fiets zijn mensen mobiel en bovendien maken ze minder gebruik van het openbaar vervoer. Dit is een aanzienlijke besparing in financiële zin.

Uw schenking kwam juist op het goede moment. Er was even wat aanvullen van de voorraad nodig. Het geldbedrag is besteed aan de koop van een aantal goede fietsen bij Stunt, een werkgelegenheidsproject in Delft.

Nu de voorraad weer is aangevuld zullen door VluchtelingenWerk weer wat formulieren worden uitgegeven. Op vertoon daarvan kunnen enkele volwassenen en kinderen zich op een woensdagmiddag melden bij het uitgiftepunt om een fiets op te halen.

Met uw gift hebt u ons daarbij geholpen. Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Eric van der Wilk,

Teamleider locatie Westland VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

​

​

PS: hebt u nog een fiets staan die u niet meer gebruikt? Vluchtelingenwerk komt die graag bij u ophalen. Belt u dan met 0174 442120.

 

CURIOSAMARKT OUDE KERK

De eerste vergadering van de commissie Curiosamarkt heeft alweer plaats gevonden. Na een fantastische jubileumeditie vorig jaar gaat er toegewerkt worden naar de 41e Curiosamarkt. De commissie bestaat uit Deo Wiskerke, Wout de Bloois, Jolijn v.d. Ende, Willem Nowee, Erik Knoppert, Arie van Spronsen en Marlies Zwemstra. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 openen de deuren van de Oude Kerk zich voor de liefhebbers. Zet u de data alvast in de agenda?

Commissie Curiosamarkt

​

DRIE JONGE DAMES EN OUDE BANKKOEIEN UIT DE SLOOT….

Het was weer zover, speciaal was het feit dat die avond van de 4e mei de dodenherdenking zou plaatsvinden in de Kerk. De voorbereidingen waren in volle gang en tot mijn verbazing was er gelijk bezoek toen ik om 14 uur de deuren opende. Drie jongedames van zo’n 15 jaar vroegen of ze binnen mochten kijken. Ze waren zeer belangstellend en vroegen wat waar overal gebeurde. Ook meldde een van de dames, dat zij op 3-jarige leeftijd bij het huwelijk van haar ouders in de Kerk was geweest en had gehoord dat ze toen steeds hard had gehuild. Een waar nieuwtje. Er waren meer bezoekers die ik met wat documentatie verblijde. Jammer genoeg is de nieuwe documentatie over de Kerk nog in aantocht, want er was o.a. iemand die meer van ons orgel wilde weten. Een heer trad binnen met een specifiek verzoek. Hij bleek schrijver en noemde zich Dhr Waterman (wat zijn schrijversnaam bleek). Hij heet eigenlijk Vis. Hij wilde in het kader over een boek waar hij mee bezig was iets weten over de dominees die ooit op de kansel hadden gestaan. Ik liep met hem naar de fotogalerij en de lijst met namen. Hij fotografeerde alles en was uitermate dankbaar. Ik verwees hem nog naar de stichting en onze archivaris. Blij verrast verliet hij de Kerk. Weer een tevreden klant.

Er trad een dame binnen die mij bleek te kennen. Er lagen via haar man lijntjes naar het bankwezen, waarover wij wat keuvelden. Inmiddels was de tijd gevlogen, het was al ruim na vieren. Joop en aanhang waren nog bezig met de voorbereiding voor de herdenking, dus ik kon zonder de gebruikelijke ronde van afsluiting van de Kerk mijn taak voor de dag afronden. Het was warempel druk geweest……

Uw suppoost

​

KERSTMARKT OUDE KERK 

Het duurt nog lang ....maar wij zijn alweer met de voorbereidingen begonnen. De uitnodigingen voor de kraamhouders zijn verstuurd en er zijn

al erg veel enthousiaste reacties binnen. Het is een goed teken dat de kraamhouders weer graag terugkomen.

Ook zijn er een aantal leuke nieuwe aanmeldingen! Er zijn natuurlijk nog plaatsen. Heb je belangstelling voor een kraam, neem dan contact op via: Kerstmarktoudekerk@hotmail.com

We hebben ervoor gekozen om de jaarlijkse kerstmarkt in de Oude Kerk te Naaldwijk dit jaar te houden op 6 en 7 december 2019.

Vrijdag: 12.00 uur tot 18.00 uur.

Zaterdag: 11.00 uur tot 17.00 uur.

We hebben plek voor ongeveer 40 kraampjes, die gevuld zijn met allerlei ambachtelijke producten en leuke snuisterijen.

We wensen jullie natuurlijk eerst een hele mooie zomer toe!

Namens de kerstmarktcommissie 

van de Oude kerk Naaldwijk,

Marjo van Erven.