Kinderkring 


Op zondag is er volgens een rooster Kinderkring (met uitzondering van de zomervakantie). Dit rooster wordt met alle ouders bij de start van het seizoen besproken. De Kinderkring is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De eerste tien minuten starten we met z’n allen in de kerk. Daarna gaan de kinderen met de leiding naar De Herberg. Hier hebben ze hun eigen programma dat aansluit op hetgeen in de kerk wordt behandeld. Er wordt een verhaal verteld en nabesproken. De oudste kinderen zoeken de betreffende schriftlezing op in de Bijbel en lezen dit voor. Daarna wordt er getekend of geknutseld. Gedurende de rest van de kerkdienst blijven de kinderen bij de Kinderkring. Als er een kindje gedoopt wordt of er is Avondmaal komen de kinderen terug in de kerk om dit mee te vieren. Aan het begin van het seizoen kiezen de kinderen een goed doel waarvoor gespaard wordt gedurende het jaar. Aan het einde van het seizoen wordt het opgehaalde bedrag aan het doel overhandigd. Ter afsluiting van het seizoen, gaan de kinderen met de leiding een dagje uit.

Allen van harte welkom.


Contactpersoon: Annemarie Voorberg via avdwel@kabelfoon.net


Jeugdkerk


Voor de jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar wordt jeugdkerk gehouden. Dat gebeurt iedere eerste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Dit doen zij tijdens de gehele kerkdienst, in het Pleincentrum. De jongeren, samen met een tweetal ouders, praten over een onderwerp dat aangereikt wordt uit de methode 'kind en zondag'. Het inhoudelijke deel wordt gecoacht door de predikant. Met elkaar wordt op een ongedwongen wijze van gedachten gewisseld. Voor de ouderen van 17-20 jaar worden bijeenkomsten georganiseerd in de vorm een soort masterclass. De leiding berust, naast een vaste mentor, bij een spreker, die per onderwerp wordt uitgenodigd. Dit seizoen is het aantal 17+ers niet genoeg om een eigen groep op te starten. Daarom zullen de 17+ jongeren met de 12+ groep meedoen. De 17+ groep van vorig jaar hopen we te betrekken bij een diaconaal project. In het komende seizoen zal dat vorm krijgen.


Crèche


Op bijzondere zondagen is er crèche tijdens de kerkdienst voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Hun ouders kunnen dan gezamenlijk naar de kerk.


Contactpersoon:  Aline Middelburg . Telefoon:  520696Liturgiecommissie


Iedere week viert de gemeente liturgie in de kerkdiensten. Liturgie als een samenspel van oeroude en hedendaagse verhalen, muziek, liederen, symboliek, stilte en gebeden. Om inspiratie op te doen. Om Gods liefde en barmhartigheid voor de mensen te vieren. Om liefde en verdriet, geborgenheid en troost van mensen bij elkaar te vieren. Het is belangrijk, dat het leven en de beleving van de gemeenteleden hierbij herkenbaar zijn.

De leden van de liturgiecommissie proberen samen met de predikant vorm en inhoud te geven aan de erediensten. Zij verkennen de speelruimte aan mogelijkheden wat betreft vorm en inhoud, liederen en symboliek om een eigentijdse beleving voor jong en oud zo optimaal mogelijk te maken.

Deze verkenning gaat door; er zijn nog wensen: • meer participatie van kinderen, van jongeren, van volwassenen • meer interactief, met een actieve bijdrage van gemeenteleden; evenwicht zoekend van luisteren en communicatie • meer diaconale inhoud • werken met thema’s en levensvragen.