Kinderkring 


Op zondag is er volgens een rooster Kinderkring (met uitzondering van de zomervakantie). Dit rooster wordt met alle ouders bij de start van het seizoen besproken. De Kinderkring is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De eerste tien minuten starten we met z’n allen in de kerk. Daarna gaan de kinderen met de leiding naar De Herberg. Hier hebben ze hun eigen programma dat aansluit op hetgeen in de kerk wordt behandeld. Er wordt een verhaal verteld en nabesproken. De oudste kinderen zoeken de betreffende schriftlezing op in de Bijbel en lezen dit voor. Daarna wordt er getekend of geknutseld. Gedurende de rest van de kerkdienst blijven de kinderen bij de Kinderkring. Als er een kindje gedoopt wordt of er is Avondmaal komen de kinderen terug in de kerk om dit mee te vieren. Aan het begin van het seizoen kiezen de kinderen een goed doel waarvoor gespaard wordt gedurende het jaar. Aan het einde van het seizoen wordt het opgehaalde bedrag aan het doel overhandigd. Ter afsluiting van het seizoen, gaan de kinderen met de leiding een dagje uit.

Allen van harte welkom.


Contactpersoon: Marjanka Wolvers-Bossenbroek, tel. 06-51968526


Jeugdkerk

De Jeugdkerk is voor jongeren vanaf 12 jaar tot 16+ jaar.

Het is een keer per maand, te beginnen na de startzondag, van 10-11 uur.

Het streven is elke eerste van de maand, zodat de jeugd ook bij het gezamenlijk koffiedrinken aanwezig kan zijn.

We verzamelen onder het orgel, zodra de kerkdienst begint gaan we naar de Herberg.

Het doel van de Jeugdkerk is:

    •    Het vergroten van de Bijbelkennis, het wennen aan de Bijbelse taal en het leren van
       de achtergronden van de verhalen. Er wordt daarom veel gebladerd en gelezen in de
       Bijbel.

    •    Samen spreken over Bijbelse kernwoorden als: water, licht, hoop, liefde, verbond, ziel,
       geest, hemel, geloven, bidden. 

    •    Het vrijzinnig karakter is leidend.

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van materiaal van JOP, filmpjes van Denkstof en onderwerpen van internet.

De werkvorm is het gesprek.


Contactpersoon en leiding:

Johan van Toor

(johanvantoor@live.nl)

0174-240555


Crèche


Op bijzondere zondagen is er crèche tijdens de kerkdienst voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Hun ouders kunnen dan gezamenlijk naar de kerk.


Contactpersoon:  Arlene Middelburg . Telefoon:  520696