Kerkrentmeesters

Taak - en doelstelling


1. Wat zij de taken van de kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters regelt de zaken van geld en bezit voor de kerkelijke gemeente (beheren). Beheer betekent dat personeel, geld, gebouwen en bezittingen zo goed mogelijk worden ingezet ter ondersteuning van de eigen gemeente. Veel uitvoerend werk vindt plaats door de inzet van gespecialiseerde vrijwilligers of beroeps krachten.

De Kerkrentmeesters dragen zorg voor: - Het werven van geld; - Opstellen van een begroting waaruit blijkt hoe het geld wordt uitgegeven; - Zorgdragen voor de administratie van inkomsten en uitgaven; - Opstellen van een jaarrekening waarin verantwoording wordt afgelegd van de inkomsten en uitgaven; - Het uitvoeren van een personeelsbeleid; - Onderhoud van de gebouwen en goederen; - Registratie van leden, doop, huwelijken (kerkelijk bureau).


2. Wat willen we doen als kerkrentmeesters

Voor de komende jaren zijn de volgende plannen ontwikkeld en worden uitgevoerd:


a. Restauratie en herinrichting van het kerkgebouw in drie fasen.

Ter begeleiding en ondersteuning van dit geheel zijn een restauratie- en financiële commissie ingesteld.

Voor de restauratie en herinrichting van het kerkgebouw zijn financiële middelen nodig. Hoe komen we hieraan: - Geldleningen, o.a. van het KGB (Kerkelijk Groot Boek) tegen een lage rente - Garantstellingen - “Stichting Vrienden van de Oude Kerk” - Giften


b .  Promoten van activiteiten in het kerkgebouw voor verhuur van concerten, tentoon stellingen etc., met inachtneming voortgang van de kerkelijk activiteiten.


c. De gebouwen Oude Pastorie en het voormalig Pleincentrum. De Oude Pastorie en het voormalig Pleincentrum worden verhuurd. De huidige huurder is het Grand Cafe en Restaurant Bij 5.


Het doel is de kerkelijke gebouwen te behouden ten behoeve van de erediensten  voor de volgende generaties.