Diaconale projecten

Niet alleen binnen de eigen kring, maar ook daarbuiten is het een taak van de diaconie om daar waar nodig de helpende hand te bieden. Gedacht moet daarbij worden aan ondersteuning van nationale en internationale projecten die als doel hebben het verbeteren van de leefsituatie van de minder bedeelde medemens waardoor ook voor hen in de toekomst  een menswaardig bestaan tot de mogelijkheden behoort.

Het zal duidelijk zijn dat ook in de toekomst er een taak blijft weggelegd voor de diaconie in de vorm van omzien naar elkaar. Daar waar nodig zal worden geholpen. Om het werk te kunnen blijven doen heeft de diaconie op haar beurt weer de steun nodig van de overige gemeenteleden en mensen uit onze leefomgeving. Samenwerking, inzet en betrokkenheid moeten dienen als fundament van het gebouw dat gemeenschap wordt genoemd.