Cantorij


De Cantorij van de Hervormde Gemeente Naaldwijk werd in 1968 opgericht als kindercantorij. Later werd deze omgevormd tot Cantorij voor volwassenen.

De Cantorij bestaat uit mensen die een kerkmuzikale bijdrage willen leveren aan de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente in de Oude Kerk van Naaldwijk. Er word Nederlands repertoire gezongen, van één- tot vierstemming, uit verschillende geloofstradities en culturen en met verschillende begeleidingsvormen en instrumenten. Maar ook buitenlandse kerkmuziek uit heden en verleden en uit verschillende kerkelijke culturen, zowel uit de Westerse kerken als de Oosters orthodoxe kerken behoort tot het repertoire van de Cantorij.


Cantorij – 17 februari

Zoals u elders heeft kunnen lezen ben ik erg enthousiast om nieuwe muzikale activiteiten te gaan opstarten in de Oude Kerk. Ik hoop dat de cantorij daar ook onderdeel van kan zijn. Daarom wil ik graag de draad weer oppakken. Ik nodig iedereen die van zingen houdt uit op vrijdagavond 17 februari om half 8 in de grote zaal van de Herberg. Natuurlijk zijn de leden die al eerder in de cantorij zongen welkom, maar ook potentiële nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Dit zal vooral een kennismakingsavond zijn. We zullen wat muziek doorzingen die de cantorij eerder al gezongen heeft, maar ook kijken naar hoe we de cantorij in praktijk kunnen brengen en vorm willen geven. Van harte welkom!

Niels de Klerk.