ORDE VAN DIENST VOOR DE ZONDAGMORGEN

29 maart 2020 – 5e zondag van de 40-dagentijd – Ontmoetingskerk via internet


            BEGIN

Inleidend orgelspel bij Psalm 43, ‘Doe mij recht... Zend uw licht’ Welkom

Psalm van het begin, Psalm 43:

        Lied: Psalm 43: 1

        Lezing Psalm 43: 1-2

        Lied: Psalm 43: 2

        Lezing Psalm 43: 3-4

         Lied: Psalm 43: 4

        Lezing Psalm 43: 5

Afsluitend orgelspel Gebed om ontferming

afgesloten met Lied 301j, Kyrie eleison


            WOORD

Gebed

Aandacht voor het project en de schikking

Lied 931, Don’t build your house on a sandy land 1e lezing uit de Bijbel: Deuteronomium 11: 18-21

Lied 334, Het woord dat ik jou geef

2e lezing uit de Bijbel: Matteüs 7:24 – 8:1 Verkondiging

Lied 905: 1, 4, Wie zich door God alleen laat leiden


            ANTWOORD

Gebeden (voorbeden – stil gebed – Onze Vader) Aankondiging collectes

Slotlied 838, O grote God die liefde zijt


            ZEGEN

Zegen

Uitleidend orgelspel: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’, J.S. Bach