Informatie over de verbintenisdienst van 

Ds. Neeltje Reijnders

Welkom, we vinden het heel fijn dat velen de verbintenisdienst van Ds. Neeltje Reijnders met ons samen willen beleven. Helaas zitten we in de Kerk zelf al aan het maximale aantal bezoekers, maar we doen ons best om de dienst ook zo goed mogelijk bij u thuis in beeld te kunnen brengen. Speciaal voor deze dienst hebben we ervoor gekozen om de dienst ook via ZOOM uit te zenden. Het voordeel daarbij is dat u ook uw webcam kunt inschakelen, zodat de gemeente, en in het bijzonder Neeltje Reijnders, ook kan zien wie er allemaal vanuit thuis deelnemen aan deze dienst.

Bent u bekend met ZOOM, of een beetje handig met de computer? Dan vragen wij u om op deze manier deel te nemen aan deze dienst, en zet dan ook uw camera aan!


Lukt dat niet – dan zenden we de dienst uiteraard ook uit via de standaard kanalen: YouTube en Kerkomroep. Hieronder vind u de linkjes voor alle beschikbare kanalen.


ZOOM

Deelnemen via ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89437152751?pwd=QjQ4TDFlNEZnSFcyT21OcHovS2x1dz09

YouTube

Deelnemen via Youtube: Zondag 2 mei 2021 | Verbintenis Ds. Neeltje Reijnders - YouTube

Kerkomroep

Deelnemen via Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283


Bij de uitgang van de dienst is er een collecte. Wilt u (op afstand) deelnemen aan deze collecte? Maak dan uw bijdrage over op het volgende rekeningnummer:

NL 86 RABO037 372 53 45 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk. De opbrengst van deze collecte voor verdeeld tussen de Kerkrentmeesters en Diaconie.