Stichting vrienden van de Oude Kerk

Stichting vrienden van de Oude Kerk

Oude Kerk Naaldwijk
De Oude Kerk Naaldwijk is één van de belangrijkste middeleeuwse kerken in Zuid Holland. De omvang, datering, historische betekenis, bouwstijl en inventaris bepalen het unieke karakter van  het monument.

Het behoud van dit cultureel erfgoed gaat ons allen aan.

Daarom zet de Stichting Vrienden van de Oude Kerk zich in om instandhouding en multifunctioneel gebruik van de kerk te bevorderen.

Wat beogen de Vrienden van de Oude Kerk?
De Stichting heeft als voornaamste doel om gelden bijeen te brengen, waarmee de Oude Kerk kan worden gerestaureerd, in conditie kan worden gehouden en waarmee maatregelen getroffen kunnen worden die het multifunctioneel gebruik van de Oude Kerk bevorderen, bijvoorbeeld als ontmoetingsplaats voor cultureel-maatschappelijke manifestaties.

De Oude Kerk zelf is eigendom van de Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk; de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk staat los van de Hervormde Gemeente.

Via de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk kan iedereen – los van een binding aan een kerkelijke gemeente - bijdragen aan de toekomst van de Oude Kerk.

Activiteiten van de Vrienden van de Oude Kerk
De Stichting richt zich op Fondsenwerving en op het organiseren van activiteiten in de Oude Kerk. Zo organiseert zij de jaarlijkse kerstmarkt in de Oude Kerk. <Lees meer..>

Wat kunt u doen?
Donateur worden; hierdoor steunt u de activiteiten van de Stichting met een door u te bepalen geldbedrag per jaar. De Stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft een ANBI status, zie hier onze ANBI gegevens.

Contact
Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk
Postbus 227
2670 AE Naaldwijk
email: VriendenOudeKerkNaaldwijk@gmail.comBankrekeningen  NL91RABO0343692600 en NL17INGB0000389266

Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk te Naaldwijk 


Bestuur Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

1.      Wim Boekestein, voorzitter

2.      Wout Peterse, penningmeester

3.      Piet van Staalduinen, secretaris

4.      Gerard van Ruijven, bestuurslid

5.      Evert van Zanten, bestuurslid

6.      Martin Uittenbroek, bestuurslid

7.      Marja van den Bos-Zwemstra, bestuurslid

8.      Theo Hoefnagel, bestuurslid

9.      Mart van Essen, bestuurslid

  1. 10.   Herman Nowee, bestuurslid

  2. 11.   Marjo van Erven - van Nieuwkerk

 


OUDE  KERK  KLASSIEK